9 PROBLEM MED STRAFFBASERAD HUNDTRÄNING


Vi fortsätter på temat aversiv hundträning eller hundträning baserat på staff! Här är nio problem som uppstår vid dessa träningsmetoder och förklaringen till dem.

1. Det förhindrar inlärning
När vi bestraffar en hund säger vi åt hen vad hen inte ska göra istället för vad hen ska göra. Det som då händer hos vår hund är att hen slutar försöka, tillslut slutar agera över huvud taget. Hen tappar glädjen och lusten att lära in nya saker då hen ändå bara får skit när hen gör fel. Vi får då svårt att lära in nya beteenden hos vår hund.

2. Det kan leda till aggression
Bestraffning utlöser försvarsmekanismer, vilket kan leda till en ökad aggression hon vår hund. En hund som har upplevt hårda tag är också mer benägen till att ta till hårda tag på grund av att den så ofta sätts i försvarsställning.

3. Det är väldigt svårt att göra träningen effektiv och få hunden förstå vad vi menar
Precis som vid klickerträning eller operant inlärning krävs det en väldigt precis timing för att vår hund ska förstå vad det är vi bestraffar. Risken med att belöna fel har däremot mildare konsekvenser än att bestraffa fel. Att hunden får en godisbit vid fel tillfälle väger liksom inte lika tungt som att vi har bestraffat att vår hund vid fel... Sedan handlar det också om upprepningar. Hundar lär sig via upprepningar, och även om det bara ska räcka med en "bra bestraffning" för att hunden inte ska upprepa beteendet så ser sällan verkligheten ut så. Vi behöver belöna/bestraffa hunden upprepade gånger, alltså behöver vi att hunden gör beteendet upprepade gånger, vilket blir lite tokigt vid bestraffningar. Det är svårt att be hunden göra fel flera gånger så vi kan bestraffa hen, men ganska lätt att be hunden göra rätt flera gånger så vi kan belöna hen!

4. Det lär inte hunden vad den ska göra istället
Vi bannar hunden för vad hen gör men vi glömmer säga åt hunden vad hen ska göra istället! "Hoppa inte upp på mig!" "Tigg inte!" "Dra inte i kopplet!" kan lätt ändras till "Sitt ner så kommer jag och hälsar" "Ligg i din korg så får du lite rester" och "Gå bredvid mig så händer något kul".

5. Det hindrar inte hunden att bli belönad av beteendet den utför
En hund som hittat ett riktigt bra självbelönande beteende (till exempel att skälla på främmande eller att  jaga katter) kommer fortsätta att bli belönad för det oavsett om vi bestraffar hunden eller inte. När det kommer till sådana svåra beteenden som vi ofta i panik försöker bestraffa bort, säg utfall mot andra hundar eller jaktbeteenden, är hunden oftast så pass fokuserad och låst på objektet att det inte är någon idé att vi ens försöker bestraffa bort det.

6. Hunden kan bli van vid nivån på straffet så att vi måste ta i mer och mer
Ju fler bestraffningar vi utför ju vanare blir hunden vid styrkan. Vi måste då öka vår bestraffningsstyrka, och frågan är hur mycket vi orkar ta i tillslut?

7. Hunden kan associera annat till vårt straff
Hundar bygger känslokartor av nästan allting, hen associerar fritt kring miljöer, medmänniskor och fyrbenta. Detta gör det väldigt lätt för hunden att ta in massa annat i vår bestraffning. Säg att vi bestraffar hunden för att den försöker äta något på marken. Samtidigt åker en cykel förbi och en ambulans tjuter i fjärran. Vips så har vår hund ett obehag kopplat till cyklar och ambulanser. Hunden kan även ta in andra beteenden i detta. Säg att vår hund hoppar upp på en snäll främling och vi bannar hen för det, det är mycket möjligt att vår hund kommer att associera bestraffningen till glädjen inför främlingar. Detta händer såklart också med belöningsbaserade metoder, men att hunden associerar positivt kan liksom aldrig gå katastrofalt fel.

8. Hundens självförtroende sänks och den kan bli ovillig att lära in nya saker
En hund som har stått ut med bestraffningar under en längre tid är ofta handlingsrädd, skygg och till synes ovillig att ta initiativ. Detta för att hen har blivit kuvad så pass mycket att hen inte vågar.

9.  Förtroendet mellan hund och ägare försämras
Den allra viktigaste punkten. Vår hund slutar lita på oss helt och blir rädda för oss. Den lyder inte för att den vill utan för att den är rädd för vad som kan hända annars.

Vad är era erfarenheter kring straffbaserad träning?